. Κατά συνέπεια ἡ ἐργασία αὐτή δέν παίρνει ὑπόψη της κείμενα ἱστορίας, θεωρίας ἤ ἰδεολογίας, ἀλλά μόνο κείμενα πού ἔχουν στενή σχέση μέ τήν αἰσθητική λειτουργία τῆς λογοτεχνίας. Αφορᾶ δηλαδή κείμενα κριτικῆς πού ἀναφέρονται σέ αἰσθητικές ἀξίες λογοτεχνικῶν ἔργων ἤ δοκίμια πού ἀναφέρονται σέ τέτοιες ἀξίες. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ἔχει ἐκλεκτικό χαρακτήρα καί αὐτό σημαίνει ὅτι ἕνας ἀριθμός κριτικῶν μένει ἔξω ἀπό τίς σελίδες της.">

Κριτικά κείμενα - Μελετήματα » ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Νεοελληνική Κριτική της Λογοτεχνίας – Αξιολογικές Διακρίσεις
Νεοελληνική Κριτική της Λογοτεχνίας – Αξιολογικές Διακρίσεις
νέο!
 
κωδικός: 978-618-5139-21-6 | Γιώργος Αράγης
Είναι διαθέσιμο άμεσα.
Παραγγελία
τιμή 22.00 € ποσότητα
Προσθήκη στο καλάθι αγορών
 
Bookmark and Share
 
Στό βιβλίο Νεοελληνική κριτική - ἀξιολογικές διακρίσεις, ὁ Γιῶργος Ἀράγης ἐξετάζει τό κριτικό ἔργο 37 κριτικῶν πού δέν ζοῦνε πιά. Ἡ ἀρχή γίνεται μέ τόν Ἐμμανουήλ Στάη καί κλείνει μέ τόν Βύρωνα Λεοντάρη. Δέν πρόκειται γιά ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς κριτικῆς, ἀλλά γιά μιά δοκιμιακή μελέτη πάνω στίς ἀξιακές διακρίσεις πού συναντοῦμε στή λογοτεχνική κριτική. Κατά συνέπεια ἡ ἐργασία αὐτή δέν παίρνει ὑπόψη της κείμενα ἱστορίας, θεωρίας ἤ ἰδεολογίας, ἀλλά μόνο κείμενα πού ἔχουν στενή σχέση μέ τήν αἰσθητική λειτουργία τῆς λογοτεχνίας. Αφορᾶ δηλαδή κείμενα κριτικῆς πού ἀναφέρονται σέ αἰσθητικές ἀξίες λογοτεχνικῶν ἔργων ἤ δοκίμια πού ἀναφέρονται σέ τέτοιες ἀξίες. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ἔχει ἐκλεκτικό χαρακτήρα καί αὐτό σημαίνει ὅτι ἕνας ἀριθμός κριτικῶν μένει ἔξω ἀπό τίς σελίδες της.
 
* Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και έξοδα αποστολής.